การตั้งค่าที่อยู่ เพื่อทำการเข้ารับสินค้าเพื่อที่จะให้ขนส่งเข้ารับ

ไปที่ "ตั้งค่า" ทางซ้ายมือ จากนั้นคลิก "ที่อยู่เข้ารับ" และเลือก "เพิ่ม" และทำการกรอกข้อมูลที่อยู่ในการเข้ารับสินค้า

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!