การเผยแพร่สินค้าไปที่ร้านค้า

หลังจากสินค้าถูกสร้างขึ้นในร้านค้าเรียบร้อยแล้ว, เลือก “เชื่อมต่อกับร้านค้า” เพื่อที่จะเผยแพร่สินค้านั้นๆไปที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ.
เมื่อคุณเห็นโลโก้ของช่องทางการขายใน “ร้านค้า” ซึ่งอยู่บริเวณแถวด้านข้างของชื่อสินค้า, หมายความว่าการเผยแพร่สินค้าของคุณได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!