การอนุมัติคำสั่งซื้อ

ในส่วน “คำสั่งซื้อ” ให้เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการอนุมัติ (คำสั่งซื้อที่สถานะเป็น “กำลังรอการยืน”) จากนั้นให้เลือก การ Bulk Action และกดคลิ๊ก “อนุมัติคำสั่งซื้อทั้งหมด” เพื่ออนุมัตคำสั่งซื้อดังกล่าวการสร้างการจัดส่ง

สร้างการจัดส่งแบบจำนวนมาก
ขั้นตอนที่1 : เลือกคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ “อนุมัติ” ที่ต้องการจัดส่ง
ขั้นตอนที่2 : ให้เลือกการ Bulk Action และคลิ๊ก “สร้างคำสั่งซื้อทั้งหมด” เพื่อการจัดส่งจำนวนมาก

สร้างการจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อครั้งเดียว
ในการสร้างการจัดส่งสำหรับ 1 ออเดอร์คำสั่งซื้อ ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่1 : คำสั่งซื้อที่ต้องการจัดส่ง กดคลิ๊ก “จัดส่งตอนนี้”
ขั้นตอนที่2 : ในหน้าต่างใหม่ คัดแยกที่อยู่ในการรับสินค้า ผู้จัดส่งและข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของสินค้า
ขั้นตอนที่3 : คลิ๊ก “สร้างการจัดส่ง” เพื่อสร้างจัดส่งให้สำเร็จการยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมาก
ขั้นตอนที่1 : เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก
ขั้นตอนที่2 : เลือกดำเนินการจำนวนทั้งหมดและคลิ๊ก “ยกเลิกคำสั่งซื้อที่เลือก” เพื่อลบคำสั่งซื้อที่เลือกทั้งหมด

การยกเลิกคำสั่งซื้อเดียว
- คลิ๊กที่จุดสามจุดแล้วเลือก “ยกเลิก” เพื่อลบคำสั่งซื้อการเปลี่ยนที่อยู่ผู้รับ

ขั้นนตอนที่1 : หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการรับสินค้า ให้คลิ๊กจุดสามจุดแล้วเลือก “เปลี่ยนที่อยู่การเข้ารับ”
ขั้นตอนที่2 : ในหน้าต่างใหม่ ให้เลือกที่อยู่ใหม่แล้วกดคลิ๊ก “อัพเดท”อัพเดทสถานะการชำระเงิน

ขั้นตอนที่1 : หากคุณต้องการอัพเดทสถานการณ์ชำระเงิน สำหรับคำสั่งซื้อ ให้คลิ๊กที่จุดสามจุด
ขั้นตอนที่2 : เลือก “อัพเดทการชำระเงินขั้นตอนที่3 : ในหน้าต่างใหม่ เลือกและกรอก “ประเภทการชำระเงิน” “สถานะ” “รหัสธุรกรรม” ยอดรวม” ของคำสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่4 : คลิ๊ก “อัพเดท” เพื่อเปลี่ยนสถาะการชำระเงินการแก้ไขข้อมูลรายการในคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่1: หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลรายการให้คลีกที่จุดสามจุด
ขั้นตอนที่2 : เลือก “แก้ไขรายการ”
ขั้นตอนที่3 : ในหน้าต่างใหม่ ให้ใส่ข้อมูลรายการที่ต้องการอัพเดท
ขั้นตอนที่4 : คลิ๊ก “อัพเดท” เพื่อทำการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!