จัดการสินค้า

จัดการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับสินค้าคงคลัง

ไปที่ "ร้านค้า" คุณจะเห็นแถบด้านล่างในการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการขายหลายช่องทางผ่าน Omisell คุณต้องเชื่อมโยงสินค้าในแพลตฟอร์มการขายกับสินค้าในสต็อกที่ระบุไว้ในระบบ Omisell เพื่อเชื่อมต่อกับรายการผลิตภัณฑ์ในสต็อก ตามขั้นตอนด้านล่าง:

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ "ร้านค้า" แล้วคลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ"
ขั้นตอนที่ 2: สินค้าสำหรับขายในแพลตฟอร์มที่ต้องการเชื่อมโยงสินค้าคงคลังบน Omisell ให้กดเครื่องหมายบวกที่ท้ายบรรทัดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ในสินค้าคงคลัง (ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ขายไม่ได้อยู่ใน รายการสินค้าในสต็อก)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!