การนำเข้าสินค้าจากร้านของคุณเพื่อให้ Omisell จัดการสินค้าทั้งหมดจากช่องทางการขายของคุณ

ไปยัง “สินค้าคงคลัง” เลือก “สินค้าใหม่” >> “นำเข้าจากร้านค้า”บนหน้าต่างใหม่จะแสดง ดังนี้:เลือกร้านค้าที่คุณต้องการนำผลิตภัณฑ์/สินค้าเข้ามายัง Omisell

เลือกวิธีการนำเข้าผลิตภัณฑ์/สินค้า

- นำเข้าสินค้าจากร้านค้าเท่านั้น: สินค้าจะได้รับการอัพเดตภายใต้ "ร้านค้าผลิตภัณฑ์" >> "ไม่เชื่อมต่อกัน"

- นำเข้าสินค้าจากร้านค้าและสร้าง SKU สินค้าคงคลังใหม่: สินค้าจะได้รับการอัปเดตทั้งใน "สินค้าคงคลัง" และ "ร้านค้าผลิตภัณฑ์" >> "เชื่อมต่อกันเรียบร้อย"
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!