วิธีนำเข้าคำสั่งซื้อจาก Google Sheet เมื่อซิงค์คำสั่งซื้อจากช่องทางการขาย

สร้างแบบฟอร์มไฟล์ Google Sheet

กรอกข้อมูลที่จำเป็น ยกเว้นข้อมูลสถานะการจัดส่ง

อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ Google Sheet ที่อีเมลล์ developer@omisell.iam.gserviceaccount.comจากนั้นเลือก "เสร็จ" เพื่ออนุญาตในการแชร์ไฟล์คุณจำเป็นต้องเชื่อมคำสั่งซื้อจาก Google Sheet ไปยังอีเมล: developer@omisell.iam.gserviceaccount.com อีกครั้ง

การเชื่อมต่อนี้จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลคำสั่งซื้อใน Sheet >> จัดการไฟล์ที่นำเข้า -> เลือกชื่อไฟล์ที่นำเข้า -> เลือกการเชื่อมต่อไฟล์

ข้อสังเกต:
SKU สินค้า ใน Google Sheet ต้องเป็น SKUs ที่มีอยู่แล้วใน Omisell. ในกรณีป้อนรหัส SKU ใหม่ จำเป็นต้องเพื่มตามคำแนะนำของการเพิ่มสินค้า

วิธีซิงค์คำสั่งซื้อจาก Google Sheet ครั้งแรก

ไปที่ "คำสั่งซื้อ" เลือก "เพิ่มรายการคำสั่งซื้อ" >> "นำเข้าคำสั่งซื้อจาก Google Sheet"อันดับแรก เมื่อคุณซิงค์คำสั่งซื้อโดยใช้ Google Sheet, เลือก "ซิงค์จากไฟล์ Google Sheet" >> คลิก "ซิงค์เลย"หน้าต่างถัดมา, เลือกประเภทร้านค้าที่คุณต้องการซิงค์ และช่องด้านล่าง วางลิงก์ไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ และเลือก "ซิงค์เลย"ขั้นตอนถัดไป, คุณต้องลิงก์ข้อมูลใน Google sheet และเลือกเวลาอัตโนมัติในการอัพเดตข้อมูล: ทุก 30 นาที, ทุกชั่วโมง, รายวัน ตามความต้องการ


เลือกชื่อคอลัมน์ใน Google Sheet ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา จากนั้นคลิก "ดูตัวอย่าง"

ระบบจะแสดงรายการคำสั่งซื้อใน สามารถดูตัวอย่างรายการ เพื่อตรวจเช็คความผิดพลาดในการลิงก์ข้อมูลหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลผิดพลาด กดเลือก "นำเข้าคำสั่งซื้อ" เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการซิงค์คำสั่งซื้อจาก Google Sheet

หลังจากขั้นตอน "คำสั่งซื้อ" >> "เพิ่มคำสั่งซื้อ" >> "นำเข้า Google Sheet", เลือก "ไปที่รายการ" เพื่ออัพเดตรายการคำสั่งซื้อใหม่จากไฟล์ Google Sheetเลือกไฟล์ Google Sheet และร้านค้า ที่ต้องอัปเดตจากไฟล์รายการ ที่ต้องการเชื่อมต่อเพื่อแก้ไขข้อมูลนำเข้าจากไฟล์ Google Sheet แก้ไขข้อมูลไฟล์ใน Google Sheet หลังจากแก้ไขเสร็จ ให้ย้อนกลับไปคลิก "ซิงค์เลย" เพื่ออัปเดตคำสั่งซื้อ

ข้อสังเกต:
ห้ามกรอกสถานะคำสั่งซื้อในการสร้างใบรายการคำสั่งซื้อใหม่ เมื่อคำสั่งซื้อเชื่อมข้อมูลเข้ากับ Omisell แล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "สร้าง" โดยอัตโนมัติเหมือนในไฟล์ตัวอย่าง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!