- สินค้าสำรอง เป็นจำนวนสินค้าที่ไม่ได้ต้องการนำไปขายจริง แต่ตั้งไว้เพื่อสำรองในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ในส่วนนี้สามารถตั้งเป็นจำนวนน้อยๆไว้ได้ ตัวอย่างเช่น หากสินค้าคุณหมดแต่ไม่สามารถเติมได้ทัน สินค้าสำรองนี้จะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของสต็อกสินค้าขายของคุณได้

- สินค้าเพิ่มเติม เป็นจำนวนสินค้าที่เตรียมไว้เพิ่มเติมจากกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การจัดโปรโมชั่น สินค้ารายการนั้นๆจะทำการหยุดขายเมื่อมียอดสั่งซื้อเกินกว่าจำนวนสินค้าคงเหลือ

การอัพเดทสินค้าสำรองจะเป็นการแบ่งสินค้าบางส่วน จากสินค้าสำหรับขายทั้งหมด มาเพื่อสำรองในกรณีฉุกเฉิน เมื่อทำการอัพเดทจำนวนสินค้าสำรองแล้ว สินค้าสำหรับขายจริงก็จะถูกตัดออกไปด้วย


วิธีการเพิ่มสินค้าสำรอง

เลือก "Inventory" >> "All product" >> “Quick view” (ไอคอนรูปดวงตาทางขวามือ)อัพเดทจำนวนที่ต้องการ (จะต้องน้อยกว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด) >> Save Change

เมื่อทำการอัพเดทสินค้าสำรองเรียบร้อยแล้ว หากสินค้าของคุณขายหมดและเติมสินค้าไม่ทัน คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านบนและตั้งสินค้าสำรองเป็น 0 คุณก็ยังสามารถกลับมาขายสินค้าต่อได้สำหรับสินค้าเพิ่มเติม ในการเติมสินค้าเพื่อขายต่อ

เลือก “Catalogue” >> “Action” >> คลิกที่จุดสามจุดทางขวามือ >> “Adjust stock”


หากต้องการขายสินค้าต่อ เนื่องจากมีการเติมสินค้าให้กรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการเติม และเลือก "Continue selling when out of stock"


ระบบจะแสดงผลดังภาพ


สินค้าจะทำการหยุดขาย หากจำนวนการสั่งซื้อเกินกว่าจำนวนสินค้าที่เติมเข้ามา แต่ถ้าหากคุณไม่ตั้งค่าสินค้าเพิ่มเติม สินค้าก็จะหยุดขายตั้งแต่สินค้าคงคลังหมด********
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!