เมื่อทำการเพิ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ คุณอาจพบข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วย Omisell!!

การเชื่อมต่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แต่ไม่อยู่ในรายการสินค้าคงคลังบน Omisell

วิธีการแก้ไข:
ไปยัง “สินค้าคงคลัง” --> “สินค้าทั้งหมด”
จากนั้น เลือก “สินค้าใหม่” --> “นำเข้าจากร้านค้า” --> เชื่อมต่อสินค้าจากร้านค้าและสร้างรายการสินค้าไปยังสินค้าคงคลัง

การเชื่อมต่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แต่สินค้าคงคลังบน Omisell เป็น 0

วิธีการแก้ไข:
ไปยัง “สินค้าคงคลัง” --> "แก้ไขสินค้าคงคลัง" --> เลือกผู้ขาย --> เพิ่มสินค้า
อ้างอิงจากสิ่งนี้

ทำการเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาสินค้าบน Shopee แล้ว แต่ Omisell ไม่เปลี่ยนราคาตาม

วิธีการแก้ไข:
ทำการเชื่อมผลิตภัณฑ์/สินค้าจากร้านค้าอีกครั้ง จากนั้นไปยัง "สินค้าทั้งหมด"

เปลี่ยนสินค้าคงคลังในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกลับไปยัง Omisell

วิธีการแก้ไข:
คุณต้องใช้บริการ Boxme Fulfillment หรือบนแพลตฟอร์มเช่น Tiki, Lazada
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!