เอกสารการจัดส่ง คือเอกสารแจ้งการขนส่งสินค้าเพื่อให้คลังสินค้ามีเอกสารสำหรับควบคุมและจัดส่งกับผู้ขนส่ง

สำหรับการส่งคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องมีเอกสารการแพ็ค

เมื่อคุณมีเอกสารการแพ็คแล้ว สามารถสร้างเอกสารการจัดส่งได้ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ไปยัง "การจัดส่ง" >> "รายการการจัดส่ง"ขั้นตอนที่ 2: เลือก "สร้างการจัดส่ง" แถบสีฟ้ามุมขวาบนของหน้าจอขั้นตอนที่ 3: เลือกเครื่องหมายเวลาเพื่อหารหัสการสั่งซื้อ หรือ หารหัสรายการที่กล่องค้นหา
ขั้นตอนที่ 4: เลือกที่ปุ่ม "เพิ่มทั้งหมด" หากคุณต้องการสร้างเอกสารการจัดส่งสำหรับรายการต่างๆ หรือคลิกที่ปุ่มสีเหลืองในแต่ละรหัสคำสั่งซื้อที่ต้องการสร้างเอกสารการจัดส่งขั้นตอนที่ 5: หากต้องการลบรหัสการจัดส่งใดๆ >> คลิกที่ไอคอนถังขยะที่การจัดส่งนั้นๆที่คุณต้องการลบ

ขั้นตอนที่ 6: เมื่อทำการเลือกรหัสการจัดส่งแล้ว คุณจำเป็นต้องสร้างเอกสารการจัดส่ง >> เลือก "สร้างการเข้ารับ" หลังจากขั้นตอนนี้ หน้าจอจะเชื่อมกลับไปที่การจัดส่งเดิมพร้อมกับคำสั่งที่สร้างขึ้นใหม่ที่เพิ่มเข้าไปในรายการนั้นในรายการเอกสารการจัดส่ง คลิกที่สัญลักษณ์รูปตา เพื่อที่จะสามารถดูรายละเอียดเอกสารการจัดส่งได้ในส่วนรายละเอียดของเอกสารการจัดส่ง คุณสามารถดูรหัสคำสั่งซื้อ, รหัสการจัดส่ง, สถานะการจัดส่ง, จำนวนสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อและผู้ให้บริการของคำสั่งซื้อนั้น คุณสามารถทำได้ดังนี้:
การพิมพ์เอกสารการส่ง: เลือก "พิมพ์เอกสารการจัดส่ง" ที่ปุ่มสีเหลืองมุมบนด้านขวาของจอเพื่อพิมพ์เอกสารการจัดส่ง เพื่อพิมพ์คำสั่งการจัดส่งเพื่อให้ผู้บริการขนส่งสามารถเซ็นชื่อเมื่อได้รับตัวสินค้า

การยืนยันการจัดส่ง: เลือก "ยืนยันการจัดส่ง" ที่ปุ่มสีฟ้ามุมบนด้านขวาของจอเพื่อยืนยันการจัดส่งไปยังผู้บริการขนส่งบนระบบ Omisell

ไปยัง "รายการการจัดส่ง" ในช่วงท้ายของคำสั่งที่คุณต้องการลบ คลิกที่ไอคอน 3 จุดแนวตั้งแล้วเลือก "ลบ" เพื่อลบการสร้างเอกสารการจัดส่งนั้น
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!