ไปที่ “คำสั่งซื้อ” เลือกรายการที่คุณต้องการยกเลิก และคลิกที่ “ยกเลิก”จากนั้นคำสั่งซื้อจะถูกลบ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!