การตั้งค่าขนาดกล่องพัสดุของคุณ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการสินค้าได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมน้ำหนัก และราคาของสินค้าได้อีกด้วย

ในการกำหนดค่าตัวเลือกของพัสดุ ให้ไปที่การตั้งค่า -> ขนาดกล่อง -> เพิ่มใหม่

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!