หลังจากลงทะเบียน Omisell แล้ว คุณสามารถให้งานได้ฟรี 7 วัน
เมื่อพ้นช่วงทดลองการใช้งานไปแล้ว คุณสามารถใช้งานต่อได้โดย เลือกแผนการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

หากต้องการใช้งานต่อ ให้ไปที่ “Settings” >> “Billing Plans”

Omisell รองรับการชำระเงินด้วย บัตร Visa cardกรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ และเลือกแผนการใช้งานที่ต้องการ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!